Mötestorget

En viktig del av Stålbyggnadsdagen är Mötestorget där medlemsföretagen kan presentera sin verksamhet och sina produkter.

Stålbyggnadsdagen är ett event som har ett unikt innehåll – intressanta föredrag med den senaste tekniken och aktuella frågor för branschen. Ett Mötestorg mellan medlemsföretag och deltagare där man knyter kontakter och utbyter kunskap med varandra. En viktig och årlig träffpunkt för alla verksamma inom stålbyggnadsbranschen.

På Stålbyggnadsdagen den 7 november på Svenska Mässan, Göteborg kommer vi som vanligt ha ett Mötestorg där deltagarna och de utställande medlemsföretagen kan träffas och utbyta kunskap med varandra. För att ställa ut på Mötestorget krävs medlemskap i SBI, för mer info gällande detta, läs HÄR.


Guldpartners

(listan fylls på vartefter)

Övriga utställare

(listan fylls på vartefter)


Här kommer du kunna anmäla dig som utställare på Stålbyggnadsdagen

Guldpartner – pris uppdateras under 2024

Som Guldpartner syns ert företag i all marknadsföring inför Stålbyggnadsdagen och får välja utställarplats i lokalen först. Utställarplatsen är på 3×2 meter. Två deltagare på Stålbyggnadsdagen ingår.
(vill fler personer från företaget delta på Stålbyggnadsdagen så anmäls dessa under fliken ”Anmälan”).

Standardutställning – pris uppdateras under 2024

En ”vanlig” utställarplats på 3×2 meter att ställa upp skärmar på och där ta emot deltagare under de väl tilltagna kaffe- och lunchpauserna i programmet.
Två deltagare på Stålbyggnadsdagen ingår.
(vill fler personer från företaget delta på Stålbyggnadsdagen så anmäls dessa under fliken ”Anmälan”)

Mindre utställarplats – pris uppdateras under 2024

Om man vill ha en mindre utställaryta (2 meter bred) med bara en deltagarplats under dagen.
En deltagare på Stålbyggnadsdagen ingår.


Om du inte vid anmälan vet vem eller vilka som kommer att delta under Stålbyggnadsdagen kan du ange preliminära namn. De kan sedan bytas mot de verkliga genom att kontakta Lars Hamrebjörk, fram till senast en vecka innan Stålbyggnadsdagen.

Om du har några frågor kring Mötestorget och deltagande som Utställare kan du kontakta Lars Hamrebjörk på 070-630 22 17 eller lars@sbi.se***Tillkommande kostnad för Stålbyggnadsmiddagen är (pris uppdateras längre fram).