Mötestorget

En viktig del av Stålbyggnadsdagen är Mötestorget där medlemsföretagen kan presentera sin verksamhet och sina produkter.

Stålbyggnadsdagen är ett event som har ett unikt innehåll – intressanta föredrag med den senaste tekniken och aktuella frågor för branschen. Ett Mötestorg mellan medlemsföretag och deltagare där man knyter kontakter och utbyter kunskap med varandra. En viktig och årlig träffpunkt för alla verksamma inom stålbyggnadsbranschen.

På Stålbyggnadsdagen den 10 november på Svenska Mässan kommer vi som vanligt ha ett Mötestorg där deltagarna och de utställande medlemsföretagen kan träffas och utbyta kunskap med varandra. Det kommer även vara möjligt att delta digitalt på Stålbyggnadsdagen och utställarna kommer därför att även synas på Stålbyggnadsdagens strömningsplattform.


Guldpartner – 27 000 kr

Som Guldpartner syns ert företag i all marknadsföring inför Stålbyggnadsdagen och får välja utställningsplats i lokalen först. Utställarplatsen är på 3×2 meter.
Som Guldpartner kommer man även kunna sända digitala budskap/filmer till de som deltar digitalt på Stålbyggnadsdagen.
Två deltagare på Stålbyggnadsdagen ingår.

Standardutställning – 17 000 kr

En ”vanlig” utställarplats på 3×2 meter att ställa upp skärmar på och där ta emot deltagare under de väl tilltagna kaffe- och lunchpauserna i programmet. Utställarnas logga med länk till webbplatsen kommer att finnas på strömningsplattformen för de digitala deltagarna.
Två deltagare på Stålbyggnadsdagen ingår.

Mindre utställarplats – 12 000 kr

Om man vill ha en mindre utställaryta (2 meter bred) med bara en deltagarplats under dagen
En deltagare på Stålbyggnadsdagen ingår.


Guldpartners

SSAB
Nordic Fastening Group
Stål & Rörmontage
Pretec

Övriga utställare

ABUS Kransystem
BE Group
SSAB Rör och Profiler
SSAB Stålpålar
StruSoft


Anmälan

Företagsuppgifter och fakturering

Kontaktperson
Fakturaadress

Jag anmäler följande personer: **


Övrigt


SPAM-skydd

Fyll i svaret på följande, i rutan ovan, för att fullfölja din anmälan, vad blir 4-1?

* Obligatoriska fält.
** Minst en deltagara och ett evenemang per deltagare måste anges! Glöm inte dig själv om du ska deltaga.


***Tillkommande kostnad för Stålbyggnadsmiddagen är 1700 kr.

Om du inte vid anmälan vet vem eller vilka som kommer att delta under Stålbyggnadsdagen kan du ange preliminära namn. De kan sedan bytas mot de verkliga genom att kontakta Lars Hamrebjörk, fram till senast en vecka innan Stålbyggnadsdagen.

Om du har några frågor kring Mötestorget och deltagande som Utställare kan du kontakta Lars Hamrebjörk på 070-630 22 17 eller lars@sbi.se