Mötestorget

En viktig del av Stålbyggnadsdagen är Mötestorget där medlemsföretagen kan presenterar sin verksamhet och sina produkter.

Under de väl tilltagna pauserna i programmet får du här tillfälle att träffa representanter för dessa företag och skaffa dig information om nya produkter och tjänster inom stålbyggnadsområdet. Ute på Mötestorget kan du skaffa gamla och nya kontakter i stålbyggnadsbranschen och diskutera gemensamma problem och aktuella branschfrågor. Där kan du hitta nya uppslag till dina kommande projekt och utveckla dina kunskaper i olika stålbyggnadsområden.

Utställare

Utställarplatserna finns som vanligt ute på Mötestorget där man mitt i lokalen kommer att kunna hämta sitt kaffe med dopp och lunchbuffén för att inta det vid ståborden ute bland utställarna. Under resten av pauserna går man sedan runt bland utställarna och de ståbord som står ute bland utställarna.
Utställande företag kommer att presenteras i ett programblad som delas ut till alla deltagare på Stålbyggnadsdagen. Där kommer de utställande företagen ha möjlighet att ha med en företagsbeskrivning och vad ni kommer att visa i er monter på Mötestorget på Stålbyggnadsdagen.

Olika utställarplatser

Det finns tre olika typer av utställarplats på Mötestorget på Stålbyggnadsdagen:

En ”vanlig” utställarplats                            17 000 kr (exkl moms)
En utställning består av en yta på 3 m bredd. 
I utställningsavgiften ingår även deltagande för två personer.

En lite mindre yta till lägre kostnad        12 000 kr (exkl moms)
En lite mindre utställaryta (2 meter bred). 
I utställningsavgiften ingår även deltagande för en person.

Guldpartner                                                     27 000 kr (exkl moms)
Utställare på Mötestorget kan också teckna sig som ”Guldpartner” för att ytterligare synas och marknadsföra sig under Stålbyggnadsdagen. En Guldpartner får bland annat möjlighet att få sin logga presenterad på Inbjudan till Stålbyggnadsdagen, på SBIs webbplats och under Stålbyggnadsdagen, samt mycket mer. En Guldpartner har även en större utställaryta och har också möjlighet att välja plats för sin utställarplats.
I utställningsavgiften ingår även deltagande för två personer.

Anmälan

Anmäl er här som utställare på Stålbyggnadsdagen


Anmälda utställare

Guldpartners

SSAB GreenCoat
Stål & Rörmontage
PreTec

Övriga utställare

Eld & Vatten
SSAB Tubes and Sections
SSAB Steel Piles