Mötestorget

En viktig del av Stålbyggnadsdagen är Mötestorget där medlemsföretagen kan presentera sin verksamhet och sina produkter.

Stålbyggnadsdagen är ett event som har ett unikt innehåll – intressanta föredrag med den senaste tekniken och aktuella frågor för branschen. Ett Mötestorg mellan medlemsföretag och deltagare där man knyter kontakter och utbyter kunskap med varandra. En viktig och årlig träffpunkt för alla verksamma inom stålbyggnadsbranschen.

På Stålbyggnadsdagen den 19 oktober på Stockholmsmässan, Älvsjö kommer vi som vanligt ha ett Mötestorg där deltagarna och de utställande medlemsföretagen kan träffas och utbyta kunskap med varandra.


Guldpartners

Abus Kransystem AB
Hilti Svenska AB
Nordic Fastening Group
Pretec

Övriga utställare

(listan kommer att uppdateras)


Här kan du anmäla dig som utställare på Stålbyggnadsdagen

Guldpartner – 29 000 kr

Som Guldpartner syns ert företag i all marknadsföring inför Stålbyggnadsdagen och får välja utställarplats i lokalen först. Utställarplatsen är på 3×2 meter. Två deltagare på Stålbyggnadsdagen ingår.
(vill fler personer från företaget delta på Stålbyggnadsdagen så anmäls dessa under fliken ”Anmälan”).
NYTT FÖR I ÅR – VIP-biljetter att dela ut till kunder som kan besöka Stålbyggnadsdagen utan kostnad under eftermiddagen, efter lunch.

Standardutställning – 19 000 kr

En ”vanlig” utställarplats på 3×2 meter att ställa upp skärmar på och där ta emot deltagare under de väl tilltagna kaffe- och lunchpauserna i programmet.
Två deltagare på Stålbyggnadsdagen ingår.
(vill fler personer från företaget delta på Stålbyggnadsdagen så anmäls dessa under fliken ”Anmälan”)

Mindre utställarplats – 13 000 kr

Om man vill ha en mindre utställaryta (2 meter bred) med bara en deltagarplats under dagen.
En deltagare på Stålbyggnadsdagen ingår.


Om du inte vid anmälan vet vem eller vilka som kommer att delta under Stålbyggnadsdagen kan du ange preliminära namn. De kan sedan bytas mot de verkliga genom att kontakta Lars Hamrebjörk, fram till senast en vecka innan Stålbyggnadsdagen.

Om du har några frågor kring Mötestorget och deltagande som Utställare kan du kontakta Lars Hamrebjörk på 070-630 22 17 eller lars@sbi.se

Anmälan

Företagsuppgifter och fakturering

Kontaktperson
Fakturaadress

Jag anmäler följande personer: **


Övrigt


SPAM-skydd

Fyll i svaret på följande, i rutan ovan, för att fullfölja din anmälan, vad blir 4-1?

* Obligatoriska fält.
** Minst en deltagare och ett evenemang per deltagare måste anges! Glöm inte dig själv om du ska deltaga.***Tillkommande kostnad för Stålbyggnadsmiddagen är (pris uppdateras längre fram).