Mötestorget

En viktig del av Stålbyggnadsdagen är Mötestorget där medlemsföretagen kan presentera sin verksamhet och sina produkter.

Under pauserna i programmet får du här tillfälle att träffa representanter för utställande företag och skaffa dig information om nya produkter och tjänster inom stålbyggnadsområdet. Ute på Mötestorget kan du skaffa gamla och nya kontakter i stålbyggnadsbranschen och diskutera gemensamma problem och aktuella branschfrågor. Där kan du hitta nya uppslag till dina kommande projekt och utveckla dina kunskaper i olika stålbyggnadsområden.
Deltar du digitalt på Stålbyggnadsdagen så kommer du under pauserna att få digitala presentationer från de utställande företagen.

Utställare

Utställarplatserna finns som vanligt ute på Mötestorget där man hämta sitt kaffe med dopp och lunchbuffén för att inta det vid ståborden ute bland utställarna. Under resten av pauserna går deltagarna runt bland utställarna.
Utställande företag kommer att presenteras i ett programblad som delas ut till alla deltagare på Stålbyggnadsdagen, även de som kommer att delta digitalt. Där kommer de utställande företagen ha möjlighet att ha med en företagsbeskrivning och vad ni kommer att visa i er monter på Mötestorget på Stålbyggnadsdagen.
Utställarna kommer även att ha möjlighet att under Stålbyggnadsdagen presentera sig digitalt genom webbsänd intervju från montern eller genom en förinspelad intervju.

Olika utställarplatser

Stålbyggnadsdagen 2020 kommer på grund av den pågående pandemin att genomföras i en lite mindre skala. Utställarplatserna blir därför lite mindre och enklare än vanligt. Det finns tre olika typer av utställarplats på Mötestorget på Stålbyggnadsdagen:

En ”vanlig” utställarplats – 8 500 kr (exkl moms)
En utställning består av en yta på ca 2 m bredd. 
I utställningsavgiften ingår även deltagande för en person.

Guldpartner – 13 500 kr (exkl moms)
Utställare på Mötestorget kan också teckna sig som ”Guldpartner” för att ytterligare synas och marknadsföra sig under Stålbyggnadsdagen. En Guldpartner får bland annat möjlighet att få sin logga presenterad på Inbjudan till Stålbyggnadsdagen, på SBIs webbplats och under Stålbyggnadsdagen, samt mycket mer.
I utställningsavgiften ingår även deltagande för två personer.

En ”digital” utställarplats – 5 000 kr (exkl moms)
Inget fysiskt deltagande som utställare, men ett digitalt deltagande både till deltagare på plats och digitalt.
I utställningsavgiften ingår inget personligt deltagande på Stålbyggnadsdagen.

Anmälan

Anmäl er här som utställare på Stålbyggnadsdagen


Anmälda utställare

Guldpartners

SSAB GreenCoat
Stål & Rörmontage
PreTec

Övriga utställare

SSAB Tubes and Sections
SSAB Steel Piles