Det Digitala Mötestorget

En viktig del av Stålbyggnadsdagen är Mötestorget där medlemsföretagen kan presentera sin verksamhet och sina produkter.

Stålbyggnadsdagen är ett event som har ett unikt innehåll – intressanta föredrag med den senaste tekniken och aktuella frågor för branschen. Ett Mötestorg mellan medlemsföretag och deltagare där man knyter kontakter och utbyter kunskap med varandra. En viktig och årlig träffpunkt för alla verksamma inom stålbyggnadsbranschen.

Planen är att på Stålbyggnadsdagen den 28 oktober att ha ett ”traditionellt” Mötestorg där deltagarna och de utställande medlemsföretagen kan träffas och utbyta kunskap med varandra.
Ytterligare information, hur man anmäler sig som utställare och kostnader kommer senare.

Om du har några frågor kring Mötestorget, möjligheter att delta som utställare, eller skulle vilja vara en Guldpartner på Stålbyggnadsdagen, kan du kontakta Lars Hamrebjörk på 070-630 22 17 eller lars@sbi.se.


Guldpartners

Utställare