Det Digitala Mötestorget

En viktig del av Stålbyggnadsdagen är Mötestorget där medlemsföretagen kan presentera sin verksamhet och sina produkter.

En viktig del av Stålbyggnadsdagen är Mötestorget där medlemsföretagen kan presentera sina produkter och tjänster. Mötestorget blir i år digitalt.

Stålbyggnadsdagen är ett event som har ett unikt innehåll – intressanta föredrag med den senaste tekniken och aktuella frågor för branschen. Ett Mötestorg mellan medlemsföretag och deltagare där man knyter kontakter och utbyter kunskap med varandra. En viktig och årlig träffpunkt för alla verksamma inom stålbyggnadsbranschen.

På SBI har vi gjort det bästa för att skapa en ”traditionell” Stålbyggnadsdag – men med en digital kostym. Ambitionen är att se till att den 53-åriga traditionen lever vidare och att även ta med oss erfarenheterna från årets digitala Stålbyggnadsdag till kommande år.
Vi hoppas att ni medlemsföretag även i år ser värdet i att synas på Mötestorget och utnyttjar potentialen i det digitala formatet.

Vi tror att antalet deltagare på Stålbyggnadsdagen blir minst lika stort som förra året, även om vi inte kommer att ses på samma plats utan deltar från våra kontor eller hemmakontor. Som utställare kommer ni alltså ha möjlighet att få kontakt med lika många, eller fler, kunder och samarbetspartner som under en traditionell Stålbyggnadsdag.

Utställare

Det kommer att finnas två typer av utställarplatser:

 • Digital Guldpartner
 • Digital utställarplats
 • Digital mini

Detta ingår för alla utställare:

Inför Stålbyggnadsdagen

 • Man syns på Stålbyggnadsdagens webbplats www.stalbyggnadsdagen.se – både före och efter själva Stålbyggnadsdagen
 • Företagsnamn med länk till er webbplats så fort ni bokat ”plats”
 • Vi gör LinkedIn uppdateringar där ert företag omnämns (drygt 1 600 följare)
 • Ert företag syns i våra nyhetsmail om Stålbyggnadsdagen (ca 5 000 mottagare)

Under Stålbyggnadsdagen

Programblad skickas till alla som bokat biljett till Stålbyggnadsdagen (Program för dagen, hur man loggar in och deltar i dagen mm).
En utställarpresentation ingår i Programbladet, vilket innebär:

 • En text på max 1500 tecken om företaget
 • Länkar till webbadresser, filmer, programvara, mm som ni vill presentera
 • En digital deltagarplats för dagen

Som Guldpartner och Digital utställare ingår även det här
En utställarfilm visas i sändningen mellan presentationerna.

 • Under två minuter har ni möjlighet att presentera er och berätta om nyheter, produkter eller annat ni vill visa upp till deltagarna på Stålbyggnadsdagen.
 • Utställaren spelar in filmen själv i förväg och skickar in den till SBI senast en vecka innan Stålbyggnadsdagen.
 • Er presentationsfilm, som visas upp under Stålbyggnadsdagen, kommer även att läggas upp på webbplatsen och vara tillgänglig även efter dagen
 • Er film kommer även att läggas upp på Stålbyggnadsinstitutets Youtube-kanal, där även föredragen på Stålbyggnadsdagen kommer att läggas upp.

SBI har gjort ett exempel på hur en film kan se ut, se här. Filmen är gjord på en enkel utrustning och tog en timme att ta fram.

Som Guldpartner ingår även det här:

Guldpartner-loggan
Vi tar fram en Guldpartner-logga som:

 • Ligger på www.stalbyggnadsdagen.se
 • Finns mer inbjudanbladet till Stålbyggnadsdagen som bifogas i nr 3 av Stålbyggnad
 • Finns med i Nyhetsbrev om Stålbyggnadsdagen
 • Läggs upp på LinkedIn

Separata digitala mötesrum
I vår plattform som kommer att användas för att sända Stålbyggnadsdagen kommer det finnas separata mötesrum som disponeras och fylls med valfritt innehåll av våra Guldpartners. Mötesrummen läggs upp som separata möten via Microsoft Teams eller liknande och lyfts fram inför varje längre paus.

 • ”Rummet” disponeras av Guldpartnern och kan fyllas efter företagets egna önskemål t.ex. kan en representant från utställande företag visa en presentation/film, svara på frågor och knyta personliga kontakter. Rummet går att nå via en unik länk som vi skickar tillsammans med all annan viktig information några dagar innan Stålbyggnadsdagen i programbladet. Då kan besökare planera sin dag i förväg.
 • Deltagare kan gå in och ställa frågor, diskutera med er som utställare och andra deltagare som besöker ”rummet”.

En extra digital deltagarplats

Kostnad att vara Digital Utställare

Digital Guldpartner – 13 500 kr (exkl moms)
I utställningsavgiften ingår digitalt deltagande för två personer.

Digital utställarplats – 5 000 kr (exkl moms)
I utställningsavgiften ingår digitalt deltagande för en person.

Digital mini – 2 500 kr (exkl moms)

Anmälan

Anmäl er här som utställare på Stålbyggnadsdagen


Redan anmälda utställare

Guldpartners

SSAB GreenCoat
PreTec
Sweco Structures

Övriga utställare

U-nite Fasteners
SSAB Tubes and Sections
SSAB Steel Piles
Stål & Rörmontage
Trimble Solutions
Paroc Panelsystem
BE Group
Ruukki Construction