Program

09:00 – 09:15 Välkommen till Stålbyggnadsdagen

Moderator Tomas Alsmarker inleder dagen

09:15 – 10:30 Corona och omvärlden

Boverkets framtida roll & regelverkAnders Sjelvgren
Hur påverkas stålmarknaden i Europa av Corona? Mathias Ternell
Hur påverkas byggmarknaden i Sverige av Corona? Johan Deremar
Vad kan våra konkurrenter på andra sidan Östersjön?Tennce Carlsson

10:30 – 11:00 Kaffepaus – Digitalt mötestorg

11:00 – 12:00 Klimatneutralt Sverige 2045

HYBRIT – Vägen mot fossilfritt stål Martin Pei
Tekniska lösningar för återanvändbara stålkonstruktionerMilan Veljkovic
Klimatdeklarationer från 2022Kristina Einarsson
EPD Generator för StålbyggarePanu Pasanen

12:00 – 13:00 Lunchpaus – Digitalt mötestorg

13:00 – 14:30 Ny teknik mot klimatmålen

Brandteknisk dimensionering av stålhallar Joakim Sandström
Effektivare höghållfasta stålpelareGabriel Sabau
Standardiserade takfackverk med höghållfast stålDan Pada
Slussens avbördningsluckor av rostfritt stål Anna Sahleström / Pertti Johansson
Utdelning av Silverbalken

14:30 – 15:00 Kaffepaus – Digitalt mötestorg

15:00 – 16:15 Framtidens stålbyggande mot 2045

Hur kan AI bidra till 2045 målen? Ricardo Farinha
Cirkulär fastighetsutveckling mot 2045Menno Rubbens
Framtidsspaning för StålbyggnadsbranschenRutger Gyllenram / Tomas Alsmarker

16.15 – Avslutning


Se programmet även här!


FöredragshållareFöredragspresentation

Anders Sjelvgren, generaldirektören på Boverket, kommer att vara invigningstalare och berättar om myndighetens framtida roll och regelverk. Vad kommer klimatanpassningen och pandemin att innebära?

Johan Deremar från Byggföretagen kommer berätta om hur utsikterna för byggmarknaden i Sverige ser ut, och hur pandemin kommer att påverka byggandet framöver.

Mathias Ternell, Jernkontoret, Hur ser stålmarknaden ut i Europa och Världen idag och hur kan marknaden och dess aktörer tänkas förändras från dagens pandemiläge?

Tennce Carlsson från Stålbyggnadskontroll kommer att prata om modern stålbyggnadsteknik och vad stålbyggnadsverkstäderna på andra sidan Östersjön kan konkurrera med framöver.

Martin Pei är teknisk direktör på SSAB och kommer att berätta om aktuellt läge och kommande utmaningar i HYBRIT-projektet. Projektet som kommer göra SSAB till det första stålföretaget i världen som kan levererar fossilfritt stål till marknaden 2026.

Milan Veljkovic, professor vid Delft University, kommer att presentera flera intressanta forskningsprojekt med fokus på bland annat återbruk, samverkanskonstruktioner och modulariserade broar. Bland annat projektet Reduce.

Kristina Einarsson är Boverkets projektledare för klimatdeklarationerna och berättar om regelverket branschen ska börja följa 2022. Vad gäller och på vilket sätt kommer ditt företag och arbetssätt att påverkas?

Panu Pasanen, vd på Bionova som är utvecklare av programvaran One Click LCA som används för generering av EPD:er. SBI samarbetar med One Click LCA och kan nu erbjuda kostnadseffektiv generering av EPD:er för stålbyggnadsbranschen. Panu kommer att beskriva programmets användningsområden.

Joakim Sandström från Brandskyddslaget kommer att gå igenom förutsättningarna för förenklad och analytisk branddimensionering av stommen i hallbyggnader av stål och utmaningar inom hallbyggandet och brandsäkerhet.

Gabriel Sabau som nyligen disputerade i
Stålbyggnad kommer att prata om hur
höghållfasta stål påverkar böjknäckning av tryckta element.

Dan Pada från Nordec kommer att presentera hur man arbetar med att utnyttja höghållfast stål i fackverkskonstruktioner till stora stålbyggnadsprojekt.

Pertti Johansson och Anna Sahleström från Skanska har ansvarat för projekteringen samt för tillverkning och lansering av Slussens avbördningsluckor i rostfritt stål. De kommer att berätta om krav och möjligheter med rostfritt stål för en lång livslängd i en krävande miljö.

Ricardo Farinha, Sweco Finland, berättar om hur den kollektiva erfarenheten av projektörer inom företaget kan göras tillgänglig för den enskilde medarbetaren genom datainsamling och AI-bearbetning och hur tekniken kan bidra mot 2045 målen.

Menno Rubbens från Cepezed Projects i Nederländerna kommer att berätta om fördelar med cirkulärt byggande för fastighetsutvecklare och strategier för att få byggnader som är cirkulära, flyttbara och återbrukbara.

Rutger Gyllenram, Kobolde & Partners
Tomas Alsmarker, T Alsmarker
Rutger och Tomas gör en framtidsspaning om hur vägen ut mot ett hållbart byggande kan se ut. Vilka drivkrafter finns och hur kan vi undvika eventuella fallgropar.