Program

Stålbyggnadsdagen 2021 hålls torsdagen den 28 oktober Clarion Sign Hotel i Stockholm med möjlighet att även delta digitalt.

Mötestorget öppnar kl 08:30 och Stålbyggnadsdagen börjar kl 09:00. Vi avslutar dagen kl 16:30, men de som ska vara med på Stålbyggnadsmiddagen ses igen på Clarion Hotel Sign kl 19:00

Programmet för årets Stålbyggnadsdag är fortfarande under planering, men börjar nu ta form. Huvudprogrammet kommer som vanligt att vara i fyra block. Ett inledande block med aktuella frågor för stålbyggnadsbranschen. Efter förmiddagskaffet kommer sedan två teknikblock men lunch mellan. Dagen avslutas sedan med ett inspirerande pass som även innehåller prisutdelningen av Stålbyggnadspriset.

Parallellt med huvudprogrammet hålls två parallella kursprogram. Ett om Rostrfritt stål och ett om EPD:er och EPD-generatorn.

Ur programmet:

• Fossilfritt stål i framtidens byggande
• Infrastrukturbyggandets inverkan på stålbyggandet
• Åldrande stålbrokonstruktioner på Västerbron
• Överhöjda stålbalkar
• Samverkanskonstruktioner mellan stål och trä
• Beställarens krav på stora och höga stålhallar
• SpeedCore and Steel-Concrete Composite
• Stålbyggnadspriset 2021 delas ut!
• Vem får Silverbalken?

Seminarium om Klimatdeklarationer – EPD

Seminarium om EPD för Stålbyggnadsprodukter. Här beskrivs övergripande LCA metodik och vad som behövs i form av data från verkstadsprocessen samt hur den deklareras när en EPD skapas med One Click LCA EPD-generator.
Företag som besökt hela seminariet får dessutom möjlighet till en kampanj med 50 % rabatt på onboarding om företaget vill ta fram egna EPD:er med EPD-generatorn.

Kurs om rostfritt stål

En kurs om vad konstruktörer och stålbyggare behöver veta om rostfritt stål till bro- och byggkonstruktioner.
• Ny dimensioneringsmetod för brobalkar av rostfritt stål med korrugerat liv
• Val av rätt rostfri stålsort
• Dimensionering med rostfritt stål
• Skruv- och svetsförband med rostfritt stål

Stålbyggnadsmiddagen

Stålbyggnadsdagen 2021 avslutas traditionellt med en Stålbyggnadsmiddag. De som anmäler sig till middagen ses kl 19:00Clarion Hotel Sign för en fördrink och sätter sig sedan till bords kl 19:30. Det finns ett begränsat antal middagsgäster och man anmäler sig separat till middagen då man anmäler sig till Stålbyggnadsdagen.