Program

Stålbyggnadsdagen 2021 hålls torsdagen den 28 oktober Clarion Sign Hotel i Stockholm med möjlighet att även delta digitalt.

Mötestorget öppnar kl 08:30 och Stålbyggnadsdagen börjar kl 09:00. Vi avslutar dagen kl 16:30, men de som ska vara med på Stålbyggnadsmiddagen ses igen på Clarion Hotel Sign kl 19:00

Programmet för årets Stålbyggnadsdag börjar nu ta form. Huvudprogrammet kommer som vanligt att vara i fyra block. Ett inledande block med aktuella frågor för stålbyggnadsbranschen. Efter förmiddagskaffet kommer sedan två teknikblock men lunch mellan. Dagen avslutas sedan med ett inspirerande pass som även innehåller prisutdelningen av Stålbyggnadspriset.

Parallellt med huvudprogrammet hålls två parallella kursprogram. Ett om Rostrfritt stål och ett om EPD:er och EPD-generatorn.

Programmet på Stålbyggnadsdagen

Inledningspass

Full gas mot vätgassamhället. Rikard Gebart, professor vid LTU
Världens första fossilfria stål levererad, Eva Petursson, forskningschef på SSAB
Green Steel Tracker, Gökçe Mete, forskare på Stockholm Environment Institute
Silverbalken

Teknikpass 1

Att beställa stora stålhallar, Eva Sterner från Logicenter
Bättre materialutnyttjande genom Överhöjning av stålbalkar, Jan Stenmark från Prefabsystem
Projekt iBridge – mätningar för bedömning av Västerbrons tillstånd, John Leander från KTH

Teknikpass 2

Hur möter vi framtida utsläppskrav genom projekteringen? Alexander Dobo och Stina Nygren från Sweco
Slim-floor steel-timber composite beams, Kristo Mela från Tammerfors Universitet
CE-märkt återbruk, Wylliam Huson från ProDevelopment

Inspirationspass

SpeedCore, Amit H Varma från Purdue University, USA
Stålbyggnadspriset 2021


Kurs om rostfritt stål

En kurs om vad konstruktörer och stålbyggare behöver veta om rostfritt stål till bro- och byggkonstruktioner.
Design updates for corrugated web girders made of stainless steel in composite steel – concrete bridges, Mozhdeh Amani från Chalmers
Dimensionering med rostfritt stål, Ove Lagerqvist från ProDevelopment
Val av rätt rostfritt stål, Paul Janiak från Outokumpu
Skruv- och svetsförband med rostfritt stål, Johan Pilhagen från Outokumpu


Seminarium om Klimatdeklarationer – EPD

Seminarium om EPD för Stålbyggnadsprodukter. Här beskrivs övergripande LCA metodik och vad som behövs i form av data från verkstadsprocessen samt hur den deklareras när en EPD skapas med One Click LCA EPD-generator.
Företag som besökt hela seminariet får dessutom möjlighet till en kampanj med 50 % rabatt på onboarding om företaget vill ta fram egna EPD:er med EPD-generatorn.
Föreläsare är Graham Devlin från OneClick LCA


Stålbyggnadsmiddagen

Stålbyggnadsdagen 2021 avslutas traditionellt med en Stålbyggnadsmiddag. De som anmäler sig till middagen ses kl 19:00Clarion Hotel Sign för en fördrink och sätter sig sedan till bords kl 19:30. Det finns ett begränsat antal middagsgäster och man anmäler sig separat till middagen då man anmäler sig till Stålbyggnadsdagen.


Föreläsare

Rikard Gebart är professor vid LTU och verksamhetsledare för CH2ESS – Center for Hydrogen Energy Systems Sweden. I en nära framtid bedöms samhällets efterfrågan på vätgas öka kraftigt, inte minst inom stålindustrin. Rikard kommer berätta om satsningarna och utvecklingen som sker inom CH2ESS, var står teknologin idag och inte minst när industrin kan börja använda vätgasen i stor skala.

Eva Petursson är forskningschef på SSAB och kommer att beskriva vägen till leverans av världens första fossilfria stål samt planerna framåt med kommersiellt tillgängligt material 2026. I ett samtal med deltagarna på Stålbyggnadsdagen kommer Eva och moderatorn att öppna en diskussion kring byggbranschens möjligheter och utmaningar med nyttjande av fossilfritt stål i sin klimatanpassning.

Gökçe Mete är forskare från Stockholm Environment Institute (SEI) kommer att prata om den globala kapplöpningen mot ett fossilfritt stål. Genom verktyget Green Steel Tracker som SEI tagit fram kommer Gökçe att ge en aktuell bild av var i utvecklingen olika ståltillverkare står idag och vad de planerar i framtiden. Föredraget hålls på Engelska.

Eva Sterner från Logicenter kommer att prata om krav och utmaningar vid stora och höga logistikhallar. Vad konstruktörer, stålbyggare och tak-och fasadleverantörerna behöver tänka på vid projektering, tillverkning och montage för uppfylla beställarens krav. När kommer fossilfritt stål att vara ett krav från beställaren?

Jan Stenmark från Prefabsystem kommer att prata om när det är läge att överhöja stålbalkar, och hur mycket man bör överhöja. Jan kommer även att beskriva metoder för att åstadkomma överhöjningen av stålbalkarna på ett praktiskt ekonomiskt och klimatanpassat sätt.

John Leander Universitetslektor från KTH och kommer ha en presentation om sensorbaserade mätningar för bedömning av stålbroars bärförmåga och uppskattning av den återstående livslängden. I ett forskningsprojekt med Västerbron som fallstudie, har modern mätteknik kombinerats med molnlösningar för att bedöma brons fysiska skick och hur den påverkas av den passerande trafiken.

Stina Nygren är hållbarhetskoordinator för Swecos byggkonstruktörer och Alexander Dobo är certifierad stålbyggnadskonstruktör från Sweco. De kommer att prata om framtida utsläppskrav och hur vi möter dem genom projekteringen. Hur kan lösningar se ut när gränsvärden succesivt skärps steg för steg mot 2045.

Tekn. dr. Kristo Mela från Tammerfors universitet kommer att hålla en presentation om egenskaperna för en ny stål-trä samverkansbalk som är särskilt lämpad för tunna bjälklag med integrerade hattbalkar. De senaste resultaten från forskningen kommer att presenteras. Föredraget hålls på engelska.

Wylliam Husson från ProDevelopment kommer att berätta om hur man kan kvalitetssäkra och CE-märka återbrukade stålkomponenter. Hur gick det till när Skanska och Stena stål provade? Kan vi snart räkna med en europeisk standard?

Professor Amit H. Varma från Purdue University, USA, kommer att berätta om den nya betongfyllda samverkans-skjuvväggsystemet SpeedCore, som revolutionerar hastigheten för hur snabbt stålbyggnader kan byggas. Föredraget hålls på engelska.


Universitetslektor Mozhdeh Amani från Chalmers kommer att berätta om dimensionering av brobalkar med korrugerade liv av rostfritt stål. Nya dimensioneringsanvisningar framtagna genom forskningsprojektet SUNLIGHT.  Föredraget hålls på engelska.

Professor Ove Lagerqvist från ProDevelopment kommer att berätta om dimensionering med rostfritt stål. Under senare år har stora resurser lagts på kunskapsuppbyggnad om bärande konstruktioner i rostfritt stål samt utveckling av dimensioneringshjälpmedel. För konstruktörer och stålbyggare finns det en hel del skillnader jämfört med kolstål att känna till. I seminariet kommer väsentliga skillnader belysas och förklaras. Dessutom kommer förändringar som är på gång till nästa version av EN 1993-1-4 att tas upp.

Paul Janiak från Outokumpu kommer att berätta om hur du gör för att välja rätt sort av rostfritt stål för varje situation. Det finns många olika typer av rostfritt stål att välja emellan. Ofta är det en kombination av korrosionsegenskaper och mekaniska egenskaper som ligger till grund för vilken rostfri legering som passar applikationen. I denna föreläsning kommer vi gå igenom några av de vanligaste typerna av rostfritt stål och vilka egenskaper som kännetecknar dem. Vi kommer även gå igenom hur man kan välja rätt rostfritt stål för en specifik miljö med hjälp av EN 1993-1-4, annex A.

Johan Pilhagen från Outokumpu kommer att prata om förband i rostfritt stål. I nuvarande standard för kompletterande regler för rostfritt stål (EN 1993-1-4:2005) vid konstruktion av stålkonstruktioner (Eurocode 3) finns det inget stöd för förspända förband. Sedan publicering av denna standard har arbete skett med avsikt att undersöka möjligheten till förspända förband av rostfritt stål och i sådant fall eventuella skillnader mot traditionellt konstruktionsstål (tex. EN 1993-1-8: Dimensionering av knutpunkter och förband). I den senaste revideringen av EN 1993-1-4 har man beaktat detta arbete och inkluderat förspända förband av rostfritt stål. Föreläsningen kommer att handla om detta tillägg och eventuella skillnader mot traditionellt konstruktionsstål samt en kortare del om svetsförband av rostfritt stål.


Graham Devlin från One Click LCA Ltd kommer att berätta om hur företag i stålbyggnadsbranschen kan ta fram egna EPD:er för sina produkter med hjälp av mjukvaran One Click LCA. Föredraget hålls på engelska.

The presentation will begin with an Introduction to EPDs; what they are, why they are needed, what rules apply to their creation. Next we’ll look at the data required for raw material and manufacturing calculations, as well as examples of life-cycle scenarios. We’ll then review the EPD process and the steps involved in One Click LCA’s pre-verified EPD Generator onboarding training. Finally, time-permitting, we will finish with a short software demonstration.