Program

Programmet för Stålbyggnadsdagen är under bearbetning men ett mycket intressant program med ett lite nytt upplägg håller på att växa fram.


Seminarium – Onsdag 21 oktober

”Effekterna för stålbyggnadsbranschen av covid-19
– var står vi, och hur ser framtiden ut?”

På onsdagen före Stålbyggnadsdagen kommer som vanligt ett intressant eftermiddagsseminarium att arrangeras i ett aktuellt ämne. Klara föreläsare är:
Mathias Ternell, Jernkontoret, Hur ser stålkartan i Europa och Världen ut under och efter pandemin?


Stålbyggnadsdagen – Torsdag 22 oktober

Planering av programmet pågår, flera intressanta talare är bokade. Här presenteras kort några av de som är klara för Stålbyggnadsdagen 2020.

Anders Sjelvgren, generaldirektören på Boverket, kommer att vara invigningstalare och berättar om myndighetens framtida roll och regelverk.

Kristina Einarsson är Boverkets projektledare för kommande klimatdeklarationer och kommer att berätta om regelverket branschen ska börja följa från 1 januari 2022.

Tennce Carlsson från Stålbyggnadskontroll kommer att prata om modern stålbyggnadsteknik – vad kan konkurrenterna på andra sidan Östersjön?

Gabriel Sabau som nyligen disputerade i Stålbyggnad kommer att prata om hur höghållfasta stål påverkar böjknäckning av tryckta element.

John Leander, KTH, kommer att berätta om mätningar man gör på Västerbron om hur stålkonstruktionen slits under trafiken. Resultatet av mätningarna kan avgöra om Västerbron håller i 40 år till eller om den behöver rivas om 5 år.

Milan Veljkovic, professor vid Delft University of Technology, kommer att presentera flera intressanta och aktuella forskningsprojekt med fokus på återbruk bland annat projektet Reduce.

Ricardo Farinha Director of Technology från Sweco Finland berättar om hur den kollektiva erfarenheten av projektörer inom företaget kan göras tillgänglig för den enskilde medarbetaren genom datainsamling och AI-bearbetning och hur tekniken kan bidra till 2045 målen.

Menno Rubbens projektutvecklare & chef för Cepezed Projects i Nedeländerna har genomfört flera projekt innom cirkulärt byggande med stål som den bärande stommen. Menno kommer att berätta om fördelar med cirkulärt byggande för fastighetsutvecklare och strategier för att få byggnader som är cirkulära, flyttbara och återbrukbara.


Stålbyggnadsmiddagen – Torsdag 22 oktober

På kvällen kommer den alltid lika trevliga Stålbyggnadsmiddagen att hållas.