Program

Stålbyggnadsdagen 2022 hålls torsdagen den 10 november på Svenska Mässan/Gothia Towers i Göteborg.
Första föreläsningen startar kl. 09:00 och dagen avslutas kl. 17:00.
Efterföljande middag, för de som har bokat, startar kl. 19:00.


Programmet för Stålbyggnadsdagen är nu klart och här nedan kan du se vad du kan ta del av i det digra programmet (med reservation för ev ändringar).
Det årliga eventet, Design- och Konstruktionsdagen, från Chalmers Konstruktionscenter hålls i år tillsammans med Stålbyggnadsdagen under eftermiddagen.


Föreläsare på Stålbyggnadsdagen

Rutger Gyllenram är årets moderator. Rutger är VD och grundare av företaget Kobolde & Partners. Rutger brinner för hållbarhetsfrågor och har i mer än 10 år arbetat med frågor kopplade till strategisk standardisering inom området på svensk och europeisknivå.

Johan Trouvé är är VD på Väst Svenska Handelskammaren och välkomnar Stålbyggnadsdagens deltagare till Göteborg. Johan kommer att berätta vad som händer inom bygg- och infrastruktur i Sveriges tillväxtmotor, och hur Göteborg jobbar mot en hållbar utveckling.

Panelsamtal om hållbarhet: Lagar-standarder-initiativ: vart är vi på väg?

Ylva Frithiofson är enhetschef inom Rambolls globala division Environment & Health.
Helén Axelsson är chef för Avdelningen för energi, miljö och hållbarhet på Jernkontoret.

Joakim Sandström från Brandskyddslaget/LTU kommer att ta upp frågor kring gällande krav på brandcellsgränser i stålbyggnader samt hur man kan utföra detaljer och konstruktioner för att uppfylla
kraven. Föredraget kopplar till en ny publikation från SBI som är under färdigställande.

Kurt Fredrikson är samarbetspartner med Ytskyddsakademien där det bland annat bedrivs utbildningsverksamhet och samordnas Frosio Inspector Certifieringar. Kurt kommer att prata om när
och varför krävs det en definiering av korrosivitetsklass inom stålbyggande. På vilka grunder bestäms korrosivitetklassen?

Rickard Bergeryd från Hilti kommer att visa hur man kan dimensionera hela knutpunkten mellan stål och betong vid en fotplåt genom en komponentbaserad FEM analys och därmed optimera alla ingående komponenter.

Björn Lindhe från Svetsansvariga kommer att belysa svårigheten med att svetsa i vinklar mindre än 45 grader, samt minsta tänkbara vinkel att svetsa i. Sedan kan du gå ut till Svetshörnan på mötestorget och testa Björns beskrivningar.

Annikki Hirn från Nordic Galvanizers kommer att ta upp vad man bör tänka på och hur man ska hantera utmaningar som dyker upp vid varmförzinkade konstruktioner i kombination med t ex rostfritt stål, eller då två varmförzinkade stålkomponenter i samma konstruktion har olika skikttjocklek.

Paul Janiak från Outokumpu kommer att ta upp vad man bör tänka på då man i olika stålkonstruktioner har olika rostfria legeringar eller där man har rostfritt stål i kombination med andra stålsorter. Både i projekteringen och i tillverkning och montage.

Madhu Sayeenathan är ansvarig för Segments & Applications strategy på SSAB och kommer att fokusera på väderbeständigt stål (Cor-Ten) i kombination med andra material. Vilka stål passar bra och vilka bör man undvika i kombination av olika grader av väderbeständigt stål. Och vad är viktigt vid skruvning och svetsning?
Föredraget hålls på engelska.

Fredrik Litmark kommer, med sitt eget företag Chrisma som utgångspunkt, att berätta om hur man kan växa sin verkstad och företag genom nya maskiner och kompetensutveckling. En tillväxtresa från liten till stor stålbyggare.

Patrik Bjelovuk är projektledare på Tibnor för att undersöka potentialen att återanvända stålprofiler från rivningsprojekt.

Christoffer Muhl Pollari är affärsutvecklare inom återbruk på Stena Stål.
Patrik och Christoffer kommer först att presentera de återbruksprojekt som de har i gång i sina företag. Sedan kommer de tillsammans att prata om hur man som stålentreprenör möter förfrågningar och önskemål från beställare och arkitekter om återanvänt stål i ett byggprojekt.

Max Fjaestad från BE Group Sverige kommer att berätta om vilka faktorer som påverkar tillgängligheten och priserna för olika stålprodukter. Det blir en återblick av det tumultartade tillstånd vi haft de senaste åren och idéer om vad man bör hålla koll på för att förhoppningsvis stå bättre förberedd.

Kjell Hermansson från PiKH Teknik har lång erfarenhet som stålbyggare och beställare och kommer att ta upp vad man som liten stålentreprenör bör tänka på när man skriver avtal och kontrakt med en större beställare i sina stålbyggnadsprojekt.


DESIGN- OCH KONSTRUKTIONSDAGEN
Den årliga Design- och konstruktionsdagen från Chalmers Konstruktionscentrum är i år en del av Stålbyggnadsdagen. Föreläsarna nedan är de som ingår i den delen av programmet och som hålls i hall H efter lunch.

Morten Lund är moderator för Design- och konstruktionsdagen. Morten är konstnärlig professor med ett särskilt intresse för experimenterande arkitektur på Chalmers, Arkitektur och Samhällsbyggnadsteknik.

Jens Olsson är doktorand i forskargruppen Arkitektur och teknik på Chalmers. Hans doktorsarbete är inriktat på beräkningsmetoder för att i tidiga designprocesser stödja formgivning och produktion av komplexa 3-dimensionella förbindningar i bland annat stålkonstruktioner. Han ska prata om sittarbete och hur förbandens möjliga funktioner kan utvecklas och materialåtgången reduceras. Föredraget hålls på engelska.

Johan Anderson arbetar med globala strategiprojekt inom SSAB. Johan kommer att hålla ett föredrag om den förändring som är på gång mot elektriska bilar, superisolerade byggnader med solpaneler. I den utvecklingen kommer fossilfritt stål att vara en viktig medspelare. Och det handlar inte om att uppfylla standarder. Det handlar om siffror. Föredraget hålls på engelska.

Ricardo Sá Friere är design manager för Stilfold-tekniken. Föreställ dig en framtid där stålbroar och andra byggnadskonstruktioner viks som origami. Kopplingarna ersätts av veck och mängden stål reduceras med de korrugerade plåtarna. Stilride har utvecklad det hållbara designkonceptet som erbjuder ett spännande bidrag till en hållbar framtid där konstruktionsdesign är förberedd för återvinning med enkel demontering och där maximal styvhet uppnås med ett minimum av material. Föredraget hålls på engelska.

Boris Reyher är doktor i mekanik och konstruktör på Schlaich Bergermann Partner (sbp) där han också leder företagets kontor i Berlin. Han är särskilt intresserad av koncept för hållbara och materialeffektiva broar. Han ska prata om arbetet med Trumpf-bron i Ditzingen i Tyskland, en extremt slank skalkonstruktion i rostfritt stål.
Föredraget hålls på engelska.

Martha Tsigkari är chef för gruppen Applied Research and Development på arkitektkontoret Foster + Partners i London. Hennes grupp stödjer i tidiga designskeden kontorets arkitekturprojekt och agerar som möjliggörare för innovativ arkitektur som kräver avancerat tekniskt kunnande. Gruppens arbete sträcker sig från komplex geometri, optimering och maskininlärning till verktyg för att under designprocessen kommunicera och ge snabb feedback på olika designidéer. Hon kommer med olika exempel, bland annat från
stålarkitektur, att belysa gruppens arbete med att möjliggöra arkitekters designidéer. Föredraget hålls på engelska.


Stålbyggnadsmiddagen kl 19:00

Stålbyggnadsdagen 2022 avslutas traditionellt med en Stålbyggnadsmiddag på Restaurang Imagine, högst uppe på Gothia Tower.