Program

Programmet för Stålbyggnadsdagen är under bearbetning men ett mycket intressant program med ett lite nytt upplägg håller på att växa fram.

Seminarium
På onsdagen före Stålbyggnadsdagen kommer som vanligt ett intressant eftermiddagsseminarium att arrangeras. Mer information kommer senare.

Stålbyggnadsdagen
Det kommer att vara ett inledande gemensamt pass som sätter inriktningen för dagen – ”Vision 2045”. – Sal T1
Efter förmiddagskaffet kommer det att vara tre parallella block att gå på, med olika inriktning. – Sal T4, T5, T6
Efter lunch så fortsätter det att vara tre parallella block med olika inriktning. – Sal T4, T5, T6
Efter eftermiddagskaffet samlas vi alla i ett avslutande inspirerande pass där vi samlar ihop dagens föredrag i målet ”Vision 2045”. – Sal T1

Stålbyggnadsmiddagen
På kvällen Stålbyggnadsmiddagen att vara i Spegelsalen på Grand Hôtel. Det kommer att gå bussar från Stockholmsmässan till Grand Hôtel.

Studiebesök
På förmiddagen fredag 23 oktober kommer ett intressant studiebesök att arrangeras. Mer information kommer senare.