Utveckling i 1090-familjen

Seminarium om Utveckling i 1090-familjen, eftermiddagen innan Stålbyggnadsdagen.

Onsdagen den 24 oktober, kl 13:30 – 18:30

Seminarium om Utveckling i 1090-familjen

MalmöMässans Konferenscenter – Sal E

Standardisering är ofta en långsam process och nyheter tenderar att komma ryckvis. Ett sådant ryck har under sommaren gjorts i och med att en ny version av SS-EN 1090-2 har publicerats. Vi har även fått ett nytillskott i form av standarden SS-EN 1090-4 – Tekniska krav för kallformade tunnplåtskonstruktioner av stål för tak, golv och väggar. Vi får under seminariet en genomgång av de viktigaste nyheterna i de båda standarderna.

Samtidigt pågår även revidering av Byggproduktförordningen som har stor betydelse för CE-märkningen av byggprodukter. Här går det att få tidig information om vilka förändringarna kan bli. Samtidigt fortgår Boverkets marknadskontroll av EN 1090-1 produkter, här finns chans att ställa frågor om detta.

Program

13:30 – 13:35 Välkomna (SBI)
13:35 – 14:30 Byggproduktförordningen i förändring & fortsatt marknadskontroll med möjlighet till frågor (Sara Elfving och Ieva Kisieliute, Boverket)
14:30 – 14:45 Bensträckare
14:45 – 15:30 SS-EN 1090-4 – ny standard för kallformade tunnplåtskonstruktioner (Erik Andersson, Lindab)
15:30 – 16:00 Kaffe och fika
16:00 – 16:30 forts. SS-EN 1090-4 – ny standard för kallformade tunnplåtskonstruktioner (Erik Andersson, Lindab)
16:30 – 16:45 Bensträckare
16:45 – 17:30 Nyheterna i SS-EN 1090-2 (Viktor Lundin, Kontrollbolaget)
17:30 – 17:45 Bensträckare
17:45 – 18:30 forts. Nyheterna i SS-EN 1090-2 (Viktor Lundin, Kontrollbolaget)
18:30 – Fortsatta diskussioner över mat och dryck på Malmömässan

Du anmäler dig här!