Parallella Seminarier

Under Stålbyggnadsdagen finns flera parallella seminarier att gå på, med fördjupningar inom olika ämnen. Alla presentationer i huvudprogrammet genomförs i lokal H.
Allt ingår givetvis i entrébiljetten.

Ritning över lokalen

Förmiddagsseminarier – 11:20 – 12:20

SIS – Nyheter inom standardiseringen – Sal G1

Nya miljöstandarder för stålkonstruktioner
Rutger Gyllenram, Kobolde & Partner
Uppdateringen av miljöstandarden EN 15804 för byggmaterial leder till en revision av standarderna för byggnader och en ny standard för byggnadsverk. Dessutom tillkommer nu standarder för kommunikation till slutkonsument – B2C. Sverige tar också ledningen i att utveckla en kompletterande miljöstandard för stål- och aluminiumprodukter i bärande konstruktioner.

Nytt verktyg för att kvalitetssäkra konstruktioner
Fredrik Fehn, SIS
SIS-QMP1090 hjälper dig snabbt att skapa en komplett kravbild (kontrollplan) och rapport över ditt byggprojekt och din specifika konstruktion.

MVR – Minska klimatpåverkan i ditt projekt – Sal J1

Björn Uppfeldt, MVR
Praktiska möjligheter att minska klimatpåverkan i ditt projekt. Kraven på hållbarhet i byggbranschen ökar snabbt. Vad kan vi förvänta oss framöver och vad kan vi som stålbyggare göra för att möta detta? En genomgång av stålets fördelar som byggmaterial och argument för att bygga med stål ur ett hållbarhetsperspektiv.

Svetskommissionen – Nyheter inom svetsning – Sal J2

Nyheter inom standarder för svetsning av stålkonstruktioner
Mathias Lundin, Svetskommissionen
Vad har hänt på standardiseringsområdet inom svetsning? Kompetenskrav för svetsare, indelning av tillsatsmaterial, standardsvetsprocedurer (ISO 15612) och information om svetsning på ritning – svetsbeteckningar och hänvisningar (uppdatering av ISO 2553)

Provning och svetskontrollklasser
Björn Lindhe, Svetsansvarig
Provningsomfattning, väntetider före provning och svetskontrollklasser (welding inspection class) i EN 1090

Frågestund och diskussion om svetsning

Virtuell svetsning och svetskompetens för stålbyggnad
Peter Fransson, Svetskommissionen
På Svetskommissionens monter på Mötestorget kommer du ha möjlighet att testa VR-svetsning för att se om du kan svetsa det du har projekterat eller ritat.

Eftermiddagsseminarier – 13:40 – 14:40

SBI – Räkna med rostfritt stål – Sal G1

Ove Lagerqvist, ProDevelopment
Dimensioneringsregler för rostfritt stål ges i EN 1993-1-4 och genomgår just nu en revidering. Under senare år har stora resurser lagts på kunskapsuppbyggnad om bärandekonstruktioner i rostfritt stål samt utveckling av dimensioneringshjälpmedel. För konstruktörer och stålbyggare finns det en hel del skillnader jämfört med kolstål att känna till. I seminariet kommer väsentliga skillnader belysas och förklaras. 

Plåt & Ventföretagen – Återbruk och minskat spill!Sal J1

Johan Lindström, Plåt & ventföretagen, ordförande Svensk Byggplåt
Ett specialseminarium om varför byggplåt, ofta av stål, är nutidens och framtidens miljösmarta byggmaterial. Ta del av goda exempel från plåtslageriarbeten och arkitektur, med mindre spill och ökat återbruk.

Fasadsystem för återbrukat plåt
Juha Rosenström, Weatherproof Family
Inspirerar till prefabricerat och återbruk. Presenterar bland annat ett nytt fasadsystem som passar väl för återbrukad plåt.

”Svettekörka” – Plåtfasad av hundra procent återvunnet material från industribyggnader
Luka Murovec, Arkitekt, arkitekturkollektivet Raumlabor, Berlin
Luka har varit arkitekt och projektledare för Göteborgs mest spektakulära allmänna bastu och bad i Jubileumsparken.”Svettekörka”. Byggnadens plåtfasad består av hundra procent återvunnet material från tidigare intilliggande industribyggnader och ligger ute i älven på en förankringsanordning, tidigare använd för fartyg.

Arkitektur och konstruktion – Rosttrögt och Rostfritt stålSal J2

Corténstål i arkitektur och konstruktion
Mats Sjögren, SSAB,
Förklarande seminarium som går djupare in på viktiga aspekter för designlösningar i materialet cortén och dess tillämpningar för byggnader. Vad bör man tänka på vid sammanfogning mellan cortén och andra byggmaterial?

Rostfritt stål i arkitektur och konstruktion
Mats Petersson och Peder Claesson, Outokumpu,
Hur man utnyttjar rostfritts egenskaper och ge oöverträffad livslängd och det underhållsfria alternativet. Hur utnyttjar man rostfritt ståls egenskaper och vad man bör tänka på vid hantering, tillverkning och sammanfogning av rostfritt stål i broar och andra konstruktioner.