Vi ses på Stålbyggnadsdagen 2020, Stockholm den 22 oktober

Om du inte redan har bokat in Stålbyggnadsdagen i kalendern den 22 oktober, så gör det nu. Det kommer att bli en intressant och viktig dag att besöka.

Programmet för Stålbyggnadsdagen är under bearbetning och ett mycket intressant program med ett lite nytt upplägg håller på att växa fram. Det kommer som vanligt att vara en viktig dag att inhämta ny kunskap, knyta nya kontakter och få en inblick i framtidens teknik. Temat kommer vara ”Vision 2045” och programmet kommer att innehålla många föredrag som på olika sätt tittar på hur vi ska hantera den visionen.
Boka redan nu in Stålbyggnadsdagen i din kalender den 22 oktober i Stockholm.

22 nov, 2019