Stålbyggnadsdagen genomförs den 22 oktober

Stålbyggnadsinstitutet påverkas precis som alla andra organisationer av den pågående pandemin och vi vill därför informera alla trogna besökare om hur vi tänker att dagen kan genomföras.

Stålbyggnadsdagen kommer att genomföras i centralt belägna lokaler i Stockholm. Då kan vi fortfarande genomföra en lyckad dag, men i lite mindre skala. Vi öppnar samtidigt upp för digitalt deltagande för både utställare och deltagare.

Vi har kommit långt i planeringen av dagen och kommer snart att kunna presentera ett mycket intressant program. Bland annat kommer vi att få höra om:

  • Anders Sjelvgren, generaldirektören på Boverket berättar om myndighetens framtida roll och regelverk.
  • Kristina Einarsson, från Boverket om de kommande lagkraven på klimatdeklarationer.
  • Tennce Carlsson från Stålbyggnadskontroll om modern stålbyggnadsteknik – vad kan konkurrenterna på andra sidan Östersjön?

Seminarium på onsdagen den 21 oktober
Vi inleder som vanligt med ett intressant seminarium i ett aktuellt ämne dagen innan Stålbyggnadsdagen – i år med fokus på effekterna av Covid-19.
Hur har pandemin påverkar byggbranschen i stort och stålbyggnadsbranschen, ser vi förändrade flöden av material och hur man vi nu blicka framåt för att komma igång igen etc.

26 mar, 2020