Se årets föredragshållare på Stålbyggnadsdagen 2019

Mängder av kunskap kommer att presenteras av duktiga talare på årets Stålbyggnadsdag! Här kan du läsa korta presentationer av alla talarna.

Tomas Alsmarker brinner för konsten att förena arkitektur och teknik till en helhet och kommer att vara moderator på Stålbyggnadsdagen.

Johan Trouve´är VD på Västsvenska Handelskammaren och välkomnar Stålbyggnadsdagens deltagare till Göteborg och berättar vad som händer inom bygg- och infrastruktur i Sveriges tillväxtmotor, och hur en hållbar tillväxt är viktig.

Gustav Sandqvist jobbar på enheten Hållbar affärsutveckling på Skanska Sverige och kommer ge en inblick i vad som händer inom klimatfrågan i bygg- och anläggningssektorn och ge en bild av Skanskas mål, ambition och arbete.

Nick Cole från Robert Bird Group kommer beskriva hur man når framgång i sina projekt genom att arbeta aktivt med topologioptimering och designautomation för att utnyttja materialen maximalt med hjälp av numeriska metoder.

Fredrik Ohlsson är VD på Peikko Sverige och kommer att visa effektiva stomkonstruktioner med samverkan mellan flera byggmaterial för ett hållbart och kostnadseffektivt byggande till bostäder och kontor.

Roberto Crocetti är professor i Byggmaterial på KTH och visar hur ett ökat medvetande om klimatbelastning från byggmaterial öppnar för nya materialkombinationer och lösningar. Hur kan kommande hybridapplikationer mellan stål och trä se ut framöver?

Samir El Mourabit är digitaliseringsledare hos Sweco och kommer att presenteras pågående försök för att effektivisera stålprojektering med AI. Målet är att tillämpa maskininlärningsalgoritmer för att minska tiden som krävs för att modellera ståldetaljer.

Mohammad El-Amrani från Chalmers tar upp vad den nya Eurokoden om FEM kommer att innebära för branschen. Även nya regler i Eurokoden för HFMI-behandling kommer att skapa intressanta möjligheter på utmattningsbelastade stålkonstruktioner.

Nils Stenbacka är professor i svetsteknologi och visar hur lägre svetskostnad vid höghållfasta stål kan uppnås redan på konstruktionsstadiet och genom att satsa på en kostnadseffektiv fogberedning. Det ger även klimatsmarta svetskostnadsbesparingar.

Wylliam Husson från ProDevelopment, kommer att visa några lösningar att öka återanvändningen av stålkomponenter bland annat om hur materialegenskaper kan säkerställas.

Niclas Görander är teknisk rådgivare på Pre Cast Technology och kommer att lyfta fram lösningar och nya infallsvinklingar på bultförband och svetsfria kopplingar istället för att svetsa ihop komponenter på byggplatsen för att minska kostnaderna och höja kvaliteten.

Annica Ridell från Sweco Management kommer att ge en inblick i vilka utmaningar som finns i ett komplicerat stålbroprojekt som Hisingsbron och vad det är viktigt att tänka på i projektering, tillverkning och montage.

Måns Tham, Måns Tham Arkitektkontor, presenterar Containervillan.

Henrik Rundquist, &Rundquist, presenterar Husarviksbron.

Samuel Lundberg, HHL Arkitekter, presenterar Nacka Strand No4.

Gert Wingårdh, Wingårdh Arkitektkontor presenterar Nationalmuseum.

Gerry O´Brien är arkitekt från AKT II och kommer att visa har man han använt sina kunskaper för att designa och leverera många projekt med stål på sätt som många skulle betrakta som ”ovanliga” genom att fullt ut nyttja materialets unika egenskaper. I alla diskussioner om en hållbar framtid måste värdet som design tillför vara ett viktigt ämne.

Parallella Seminarier

Ove Lagerqvist från ProDevelopment och professor i stålbyggnad på LTU kommer att ha ett fördjupande seminarium på kunskapsuppbyggnad av bärande konstruktioner i rostfritt stål. Den nya Eurokoden om rostfritt stål kommer att gås igenom.

Rutger Gyllenram från Koboldt & Partners är bergsingenjör och har de senaste 10 åren representerat SBI inom det internationella standardiseringsarbetet inom hållbarhet, främst Europa. Rutger kommer att gå igenom en ny version av miljöstandarden för byggprodukter EN 15804.

Fredrik Fehn från SIS kommer att gå igenom ett nytt effektivt verktyg för att kvalitetssäkra stålkonstruktioner.

Michael Olofsson är teknisk utvecklingschef från SSAB och kommer att gå igenom tekniska frågor om byggkonstruktioner och fasadmaterial i Cortén i arkitektur och konstruktion.

Tobias Wreje-Larsson är Project Sales Manager från Outokumpu och kommer att berätta hur man på rätt sätt utnyttjar rostfritt stål i arkitektur och konstruktion.

Johan Lindström är VD och förbundsdirektör på Plåt & ventföretagen och ordförande i Svensk Byggplåt.

Juha Rosenström från Weatherproof Family som inspirerar med prefabricerat, återbruk och mindre spill.

Luka Murovec från arkitekturkollektivet Raumlabor i Berlin och arkitekt för Göteborgs spektakulära bastu Jubileumsparken – ”Svettekörka”.

Mathias Lundin är VD och expert inom teknik och standardisering på Svetskommissionen.

Peter Fransson är utvecklingsledare inom kompetenssäkring på Svetskommissionen.

Björn Lindhe är VD och expert inom svetsning på Svetsansvarig AB samt utbildningsansvarig på Svetsakademin.

Björn Uppfeldt är VD och förbundsdirektör på Mekaniska Verkstädernas Riksförbund – MVR 

9 okt, 2019