Parallella seminarier på Stålbyggnadsdagen

Sex parallella seminarier att gå på för den som vill fördjupa sig i något av ämnena under Stålbyggnadsdagen. Allt ingår givetvis i din ordinarie biljett.

På Stålbyggnadsdagen finns sex parallella seminarier att gå på för den som vill fördjupa sig i något ämne. De parallella seminarierna pågår samtidigt som huvudprogrammet, före och efter lunch.
Det krävs ingen särskild registrering eller liknande för att gå på något av seminarierna och allt ingår givetvis i den ordinarie biljetten. Du går helt enkelt till den lokal där seminariet ska genomföras.

Förmiddagsseminarier kl. 11:20 – 12:20

Sal G1: SIS – Nyheter inom standardiseringen
Sal J1: MVR – Minska klimatpåverkan i ditt projekt
Sal J2: Svetskommissionen – Nyheter inom svetsning

Eftermiddagsseminarier kl. 13:40 – 14:40

Sal G1: SBI – Räkna med rostfritt stål
Sal J1: Plåt & Ventföretagen – Återbruk och minskat spill!
Sal J2: Arkitektur och konstruktion – Rosttrögt och Rostfritt stål

Översikt av lokalen med utställare
30 okt, 2019