EPD Generator för stålbyggare

Får ert företag också frågor om att leverera EPD:er vid leveranser av smide? Vi kan genom ett samarbete med One Click LCA erbjuda tillgång till en kostnadseffektiv EPD Generator som svarar upp mot detta.

Den ökande efterfrågan på EPD:er beror givetvis på ökade miljökrav på byggprodukter, något som troligtvis kommer att fortsätta öka.
Att ta fram en EPD på ”traditionellt sätt” kräver mycket resurser av företaget, tar tid och är kostsamt. 150–200 kkr är inte ovanligt, särskilt första gången en sådan process ska göras.

För att effektivisera och kapa kostnader för företagen som behöver redovisa EPD:er samarbetar SBI med One Click LCA. Det möjliggör för stålbyggare som använder verktyget att reducera kostnaderna till ca 1/10 per publicerad EPD. Dessutom är det möjligt att ta fram projektspecifika EPD:er som kan användas vid anbud och liknande.
SBI har under lång tid undersökt olika sådana generatorer och vi anser att One Click LCA är det bästa alternativet.

På Stålbyggnadsdagen kommer Panu Pasanen att berätta mer om verktyget!

På Trimble Basecamp 2020 presenterade Marcus Lindh nyheten om samarbetet mellan SBI och One Click LCA.
14 okt, 2020