Ekonomiskt onsdagsseminarium

Coronaviruset har gjort det svårt att bedöma konjunkturen, stålmarknaden och byggproduktionen. Dessutom har den nya EU Kommissionen aviserat omställningspaketet Green Deal tillsammans med stimulansåtgärder. Hur påverkar det verksamheten?

Onsdagen innan Stålbyggnadsdagen kommer experter från flera delar av branschen att beskriva hur marknaden ser att utveckla sig utifrån var sitt expertområde.

  • Hur ser europeiska- och världsmarknaden ut för stål och hur kan den tänkas utvecklas.
  • Prognos för hur byggandet i Sverige kan utvecklas under 2020 och 2021.
  • Vilka träder framträder på den svenska marknaden för byggstålprodukter.
  • Vad är den politiska agendan från EU Kommissionen och hur kan det påverka standarderna med konsekvenser för stålbyggande.

Till anmälan för Onsdagseminariet och Stålbyggnadsdagen

7 jul, 2020