Design- och konstruktionsdagen 2022 tillsammans med Stålbyggnadsdagen 2022

Den årliga Design- och konstruktionsdagen från Chalmers Konstruktionscentrum kommer i år att ha Tema: Stålbyggnad, och vara en del av Stålbyggnadsdagen 10 november

Efter lunchen på Mötestorget kommer programmet för Stålbyggnadsdagen vara i samverkan med programkommittén för Design- och Konstruktionsdagen. Det blir intressanta föedrag och föreläsare som det alltid brukar vara både på DK-dagen och Stålbyggnadsdagen. De deltagande studenterna från Chalmers kommer att delta från kl 13 och även besöka medlemsföretagen på Mötestorget.

2 jun, 2022