Anders Sjelvgren, GD Boverket, kommer till Stålbyggnadsdagen.

Anders Sjelvgren kommer berätta om Boverkets framtida roll och utmaningar. Vad händer egentligen med Möjligheternas byggregler?

Programmet för Stålbyggnadsdagen är under full bearbetning och ett mycket intressant program med ett lite nytt upplägg håller på att växa fram. Flera föreläsare är redan bokade och ännu fler kommer att bli klara under våren. Anders Självgren, GD på Boverket, kommer som inledningstalare och talar om Boverkets syn på Stålbyggnadsdagens tema ”Vision 2045”.

27 aug, 2020