Nätverksträff i Göteborg

Stålforskning och seminarium om Kostnadseffektiv kontroll och provning

Nyheter inom stålbyggnadsforskning

På Chalmers ges en beskrivning av aktuella forskningsprojekt av Mohammad Al-Emrani och doktorander. Forskningen förklaras och visualiseras med provkroppar från tester. Ett besök i labbet ger möjlighet att se utrustning och pågående provning inom utmattning.

Del 1 på träffen med besök på Chalmers ställs in p.g.a. få anmälningar. Del två med Seminarium på Svenska Mässan blir därför ny starttid. Seminariet inleds kl 15:00. Välkomna!

Kostnadseffektiv kontroll och provning

Därefter åker vi till Svenska mässan och deltar på Stålbyggnadsdagens onsdagsseminarium om Kostnadseffektiv kontroll och provning. Seminariet avslutas med en enkel middag som ger en bra möjlighet till mingel både med stålnätverkets deltagare och övriga på onsdagsseminariet.

Om Stålnätverket – Nätverket för yngre i branschen

Anmälan – nätverksträffen är kostnadsfri