KOSTNADSEFFEKTIV KONTROLL OCH PROVNING

Seminarium onsdag 6 November 15:00-19:00

För att uppnå en kostnadseffektiv nivå på kontroll och provning krävs givetvis god kunskap om regelverket utformning och omfattning. Utformningen är komplex och bitvis snårig och seminariet inleds med att gå igenom hur regelverket hänger ihop och vilka är nyheterna är. Vi får också en genomgång av för- och nackdelar med olika kontrollmetoder, i vilka situationer de olika metoderna, kostnader och nyheter inom området.
Avslutningsvis presenteras och exemplifieras användandet av den nya
bilagan för val av svetsinspektionsklass i nya SS-EN 1090-2. Bilagan är tänkt
att kunna skräddarsy kontrollen av svetsförband på ett mer effektivt, och
därmed kostnadseffektivt, sätt än idag.

Direkt efter seminariet bjuds på mat och dryck och möjligheter att stanna kvar och diskutera, mingla och umgås.

PROGRAM
• Gällande regelverk, nya EKS 11 och uppdateringen om EN 1090-1 &
EN 1090-2 – Ove Lagerqvist, ProDevelopment
• Kontroll och provningsmetoder, vad passar i olika situationer –
Milan Poznic, Kiwa
• Tillämpningar och exempel på de nya svetsinspektionsklasserna i
EN 1090-2 – Liv Eltvik, Aas Jakobsen
• Fortsatta diskussioner över mat och dryck i anslutning till Sal J2