Seminarium om Prefabbyggande och Samverkanskonstruktioner

Dagen innan Stålbyggnadsdagen anordnas ett seminarium om Prefabbyggande och Samverkanskonstruktioner för konstruktörer, entreprenörer, beställare och stålbyggare som behöver komplettera sina kunskaper. Vi har flera föredragshållare som är erkänt kunniga inom sina områden och kommer att förmedla intressant och viktig kunskap till alla som är aktiva inom olika byggprojekt hur man effektiviserar sina byggprojekt genom rätt val och planering.

Onsdagen den 26 oktober, kl. 15:00 – ca 19:00

Scandic Victoria Tower, i anslutning till Kistamässan

Vid planering, projektering, tillverkning, montage och slutförande av flervåningsbyggnader behöver beställare, konstruktörer, entreprenörer och montörer kunskap och information. Seminariet riktar sig till alla som behöver komplettera sina kunskaper inom prefabbyggande och samverkanskonstruktioner. Vi avslutar seminariet med en mingeltalrik och ett glas vin/öl där frågor och diskussioner i ämnet kan fortsätta.

Antalet platser är begränsat så se till att anmäl er så snart som möjligt här.

Program

Eftermiddagsfika och inledningsmingel – kl 15:00

Möjligheter med samverkanskonstruktioner – kl. 15:15-15:45
Jan Stenmark, Prefabsystem
Samverkan mellan stål och betong kan ge oanade möjligheter. Ibland kan samverkan uppstå oavsiktligt och ibland krävs det stora ansträngningar för att få till samverkan. Jan kommer att berätta om olika sätt att hantera effekterna beräkningsmässigt.

Features of composite slimfloor building frames – kl. 15:45-16:15
Simo Peltonen, Peikko
Föredraget ger råd till projektering och lösningar för utförande av samverkansbalkar och håldäck av betong. Bland annat diskuteras monteringsproblematik, brandfrågor, vibrationer och olyckslaster.

Bensträckare – kl 16:15-16:30

Ytterväggselement i samverkan med stomsystem – kl 16:30-17:00
Niklas Eriksson, Lindab
Utfackningsväggar i lättbyggnadsteknik. Tidsbesparande, fuktsäkert och ekonomiskt, men vad bör man tänka på i planerings- och konstruktionsfasen?

Möjligheter och utmaningar med glasfasader – kl 17:00-17:30
Anders Summanen, Fasadglas
Vilka är det största utmaningar för att montera glasfasader på stålstommar? Vad ska entreprenörer och konstruktörer tänka på för ett lyckat montage och en bra byggnad?

Bensträckare – kl 17:30-17:45

Samverkanskonstruktioner och brand – kl 17:45-18:15
Joakim Sandström, Brandskyddslaget
Stål och betong fungerar helt olika vid brand och för att få ut så mycket som möjligt i samverkanskonstruktioner gäller det att utnyttja materialens styrkor och svagheter så effektivt som möjligt. Föredraget är tänkt att ge en bild av de saker som är värda att tänka på vid projektering, för att få ut så mycket som möjligt av samverkan vid brand.

Efterföljande mingel med mat, dryck och kunskapsutbyte inför Stålbyggnadsdagen – kl 18:15 – ca 19:00

 

Kostnad: 1500 kr för anställda på medlemsföretag, 2700 kr för övriga
Anmälningwww.stalbyggnadsdagen/anmalan