Program

(Bläddra ner för utförligt program)

För 50:e året i rad arrangeras Stålbyggnadsdagen, den här gången större än någonsin. Programmet under dagen är uppdelat i fyra olika delar, där ni som besökare mellan passen kan ta del av utställningar från våra medlemmar i stålbyggnadsbranschen. Utöver det ordinarie programmet kommer parallellseminarium hållas med fokus på bl a Korrosionsskydd, Corten i arkitekturen, Rimlighetsanalyser och Fortskridande ras i konstruktion mm; allt för att skapa ett brett och intressant utbud för er som besökare.

Nytt för i år är att under avslutningspasset av Stålbyggnadsdagen kommer årets Stålbyggnadspris att presenteras vars stålkonstruktion belyser de fantastiska egenskaperna med stålet.

Dagen avslutas sedan med middag på kvällen, där jubileumsfirande av Stålbyggnadsinstitutet 50 år och den 50:e Stålbyggnadsdagen kommer hållas i Spegelsalen på Grand Hôtel.

I sedvanlig ordning kommer ett onsdagsseminarium hållas, den här gången med fokus på konstruktioner i rostfritt stål. På fredagen erbjuder vi ett studiebesök till Slussen och Söderströms broarna, dock med begränsade platser så missa in att anmäla er i tid. Läs mer om dessa två dagarna längre ner.

Välkomna!

Stålbyggnadsinstitutet


Onsdag 25/10

13:30 – 17:45

Årets onsdagsseminarium kommer att fokusera på de senaste och kommande regeländringar för konstruktioner av rostfritt stål. Utöver inblicken i de nya eurokoden, så kommer branschledande företag framföra sina erfarenheter med alltifrån tillverkning till produktion med rostfria stålkonstruktioner. Mer information finner ni här.

Torsdagen 26/10

08:00 – Stålbyggnadsdagen 2017 öppnas

09:00 – 10:25 – Välkommen och inledande föredag

Välkommen till 50:e Stålbyggnadsdagen – Peter Salomon, Ordf. SBI och Björn Åstedt, VD SBI

Välkommen till Stockholm – Roger Mogert

Stegen fram till ett Stålbyggnadsinstitut! – Frida Rosenberg

Stålbyggandsbranschens utvecklingspotential – Tennce Carlsson

Paneldiskussion – Vad är Hållbart Byggande? – Elise Grosse, Thomas Hörnfeldt, Cecilia Williams, Johnny Kellner

Prisutdelning: Bästa examensarbetet

10:25 – 11:10 – Kaffe på Mötestorget med produkt och företagsutställning

11:10 – 12:10 – Framtidens Stålbyggnadkvalitet

Översyn av byggregler och standarder – Anna Sander

Upplev nyttan med VR i Slussen från år 1780 – 2025 – Johan Stribeck

Brandskydd av stål från dåtid till framtid – Joakim Sandström & Jörgen Thor

Kursseminarium:

Korrisionsskydd – Bengt Stewall

Varmförzinkning – Ulf Larsson

12:10 – 13:25 – Lunch på Mötestorget med produkt och företagsutställning

13:25 – 14:40 – Framtidens Teknikutveckling

Hur ska den nya Slussenbron byggas? – Tore Lundmark & Markus Glaas

Återbruk av stålkonstruktioner – Lasse Kilvær

Nya bullerregler – kan kraven uppnås genom att bygga ytterväggar med stålreglar? – Björn Berlin

Additiv tillverkning (3D-printing) till stålbyggnadskonstruktioner – Mattias Unosson

Kursseminarium:

Rimlighetsanalys konstruktioner – Jan Stenmark

Fortskridande ras – Sven Thelandersson

Inspirationspass:

Cortenstål i arkitekturen

14:40 – 15:25 – Kaffe på Mötestorget med produkt och företagsutställning

15:25 – 17:15 – Inspirationspass och prisutdelning

Prisutdelning: Silverbalken

Tjernobyls nya skyddsskal – Oscar Mac McNeil

Prisutdelning: Stålbyggnadspriset

Fuksas tänjer på gränserna – Massimiliano Fuksas

17:15 – Sent – Mingel och Jubileumsmiddag på Grand Hötel

Fredagen 27/10

Studiebesök Slussen och Söderströmsbroarna

Klicka här för mer info.