Program

Programmet för Stålbyggnadsdagen 2018 börjar ta form och fler och fler föredragshållare bokas. Programmet för Stålbyggnadsdagen kommer att vara klart under juni.

Onsdag 24 oktober 14:00 – 19:00

Seminarium: Utveckling i 1090-familjen – EN 1090-1,-2,-4

EN 1090-1: Ove Lagerqvist
EN 1090-2: Viktor Lundin
EN 1090-4: Erik Andersson

 

Torsdag 25 oktober 08:00 – 17:00

Stålbyggnadsdagen

08:00 Mötestorget öppnas

09:00 – 10:30 Inledningspass
Inledningstalare: Stephan Müchler, Sydsvenska Handelskammaren

10:30 – 11:15 Kaffe på Mötestorget

11:15 – 12:15 Teknikutveckling
Fyra intressanta föredrag om stålprojektering

Parallellt: EN 1090-2 för stålbyggare – Viktor Lundin
Parallellt: Plåt&ventföretagen
Parallellt: MVR

12:15 – 13:35 Lunch på Mötestorget

13:35 – 14:35 Morgondagens stålbyggande
Fyra intressanta föredrag om stålbyggande

Parallellt: Brand för stålkonstruktörer – Joakim Sandström
Parallellt: Svetskommissionen
Parallellt: Hållbart stålbyggande för arkitekter

14:35 – 15:20 Kaffe på Mötestorget

15:20 – 17:00 Inspirationspass
Avslutningstalare: 3D-printad stålbro i Amsterdam – Gijs van der Velden

 

Torsdag 25 oktober 19:00 –

Stålbyggnadsmiddagen

 

Fredag 26 oktober 09:00 – 13:00

Studiebesök