Program

Programmet för Stålbyggnadsdagen är under bearbetning men är nu nästan klart. Några föreläsare återstår, men nedan kan du se aktuellt program för Stålbyggnadsdagen 2019 i Göteborg den 7:e november på Svenska Mässan.

Stålbyggnadsdagen 2019

08:00 – 08:55 Stålbyggnadsdagen / Mötestorget öppnas

09:00 – 10:25 Inledningspass – Sal H

Välkommen till Stålbyggnadsdagen – Moderator Tomas Alsmarker

Göteborg är Sveriges tillväxtmotor, är man inte etablerad så får man skynda på!Johan Trouvé, Västsvenska Handelskammaren

Klimatanpassad projektering – Gustav Sandqvist, Skanska

Nyheter och möjligheter inom miljöstandardiseringen – Rutger Gyllenram, Kobolde & Partners

Utdelning av Silverbalken

10:30 – 11:15 Fika på Mötestorget

11:15 – 12:15 Framtidens Teknikutveckling – Sal H

Hybridbyggande med stål – trä – betong – Fredrik Olsson, Peikko

Framtidsspaning för hybridkonstruktioner i stål och trä – Roberto Crocetti, KTH

Maskinlärning i stålprojektering – Samir El Mourabit, Sweco

Kommande Eurokod om FEM och vägledning om HFMI-metoden – Mohammad El-Amrati, Chalmers

11:15 – 12:15 Parallella seminarier

Sal G1 – Räkna med Rostfritt stål – Ove Lagerqvist

Sal J1 – Praktiska möjligheter att minska klimatpåverkan i ditt projekt – MVR

Sal J2 – Svetskontroll, kvalitetsstyrning och nya standarder inom svetsning – Svetskommissionen

12:15 – 13:35 Lunch på Mötestorget

13:35 – 14:40 Morgondagens Stålbyggande – Sal H

Hisingsbron – Utmaningar i ett komplicerat stålbroprojekt – Annika Ridell, Sweco Management

Svetsekonomi för höghållfast stål – Nils Stenbacka, Stenbacka Consulting

Återbruk av stålkomponenter – Wylliam Husson, Prodevelopment

13:35 – 14:40 Parallella seminarier

Sal G1 Klimatkalkyl för stålkonstruktioner – Consultec
Nyheter inom Standardiseringen – SIS

Sal J1 Extra lång hållbarhet – återanvänt, prefabricerat och återbruk av plåt – Plåt & ventföretagen

Sal J2 – Kunskap och information om rosttrögt och rostfritt stål till stålkonstruktionerSSAB / Outokumpu

14:40 – 15:25 Fika på Mötestorget

15:25 – 17:15 Inspirationspass och prisutdelning – Sal A

Topology Optimisation for Structural Design – Nick Cole, Robert Bird Group

Stålbyggnadspriset 2019 – Juryn för Stålbyggnadspriset

Stålbyggnadsdagsmiddagen

19:00 Heaven 23, Gothia Towers

Seminarie – Onsdag 6 november

15:00 – 19:00 Kostnadseffektiv kontroll och provning

Dagen innan Stålbyggnadsdagen, fördjupande seminarium om kostnadseffektiv provning av stålkonstruktioner.

Gällande regelverk, nya EKS 11 och uppdatering om om EN 1090-1 & EN 1090-2 – Ove Lagerqvist

Kontroll och provningsmetoder, vad passar i olika situationer. – Force Technology

Tillämpningar och exempel på de nya svetsinspektionsklasserna i EN 1090-2 – Liv Eltvik, Aas Jakobsen

.

Stålnätverket

.

12:30 – 14:30 För att få en inblick i vad som händer inom stålbyggnadsforskningen besöker Stålnätverket Chalmers under två timmar.

.

Studiebesök – Fredag 8 november

09:00 – 13:00 Årets studiebesök, dagen efter Stålbyggnadsdagen, är på Hisingsbron.