Program

Onsdag 25/10

13:30 – 17:45

Årets onsdagsseminarium kommer att fokusera på de senaste och kommande regeländringar för konstruktioner av rostfritt stål. Utöver inblicken i de nya eurokoden, så kommer branschledande företag framföra sina erfarenheter med alltifrån tillverkning till produktion med rostfria stålkonstruktioner. Mer information finner ni här.

Torsdagen 26/10

08:00 – Stålbyggnadsdagen 2017 öppnas

09:00 – 10:25 – Välkommen och inledande föredag

Välkommen till 50:e Stålbyggnadsdagen – Peter Salomon, Ordf. SBI och Björn Åstedt, VD SBI

Välkommen till Stockholm – Roger Mogert

Stegen fram till ett Stålbyggnadsinstitut! – Frida Rosenberg

Stålbyggandsbranschens utvecklingspotential – Tennce Carlsson

Paneldiskussion – Vad är Hållbart Byggande? – Thomas Hörnfeldt, Cecilia Williams, Johnny Kellner, Björn Åstedt

Prisutdelning: Bästa examensarbetet

10:25 – 11:10 – Kaffe på Mötestorget med produkt och företagsutställning

11:10 – 12:10 – Framtidens Stålbyggnadskvalitet

Översyn av byggregler och standarder – Anna Sander

Upplev nyttan med VR i Slussen från år 1780 – 2025 – Johan Stribeck

Brandskydd av stål från dåtid till framtid – Joakim Sandström & Jörgen Thor

Kursseminarium:

Korrisionsskydd – Bengt Stewall

Varmförzinkning – Ulf Larsson

Parallellseminarium: Svetskommisionen (Läs med här)

12:10 – 13:25 – Lunch på Mötestorget med produkt och företagsutställning

13:25 – 14:40 – Framtidens Teknikutveckling

Hur ska den nya Slussenbron byggas? – Tore Lundmark & Markus Glaas

Återbruk av stålkonstruktioner – Lasse Kilvær

Nya bullerregler – kan kraven uppnås genom att bygga ytterväggar med stålreglar? – Björn Berlin

Additiv tillverkning (3D-printing) till stålbyggnadskonstruktioner – Mattias Unosson

Tillverkning av konstruktioner i rostfritt stål – Tobias Larsson

Kursseminarium:

Rimlighetsanalys konstruktioner – Jan Stenmark

Fortskridande ras – Sven Thelandersson

Parallellseminarium: Plåt & Ventföretagen (Läs mer här)

Inspirationspass:

Cortenstål i arkitekturen

14:40 – 15:25 – Kaffe på Mötestorget med produkt och företagsutställning

15:25 – 17:15 – Inspirationspass och prisutdelning

Prisutdelning: Silverbalken

Tjernobyls nya skyddsskal – Oscar Mac McNeil

Prisutdelning: Stålbyggnadspriset

Fuksas tänjer på gränserna – Massimiliano Fuksas

17:15 – Sent – Mingel och Jubileumsmiddag på Grand Hôtel

Fredagen 27/10

Studiebesök Slussen och Söderströmsbroarna

Klicka här för mer info.