Studiebesök vid Stålbyggnadsdagen

Fredag 27 oktober arrangeras Stålbyggnadsstudiebesöket vid Slussen och Söderströmsbroarna. Två mycket intressanta projekt i Stockholm med intressanta stålbyggnadsprojekt.

Studiebesök Fredagen 27 oktober 2017 i Stockholm

Dagen efter Stålbyggnadsdagen och Jubileumsmiddagen arrangeras Stålbyggnadsstudiebesöket vid Slussen och Söderströmsbroarna. Två mycket intressanta projekt i Stockholm med intressanta stålbyggnadsprojekt.

OBS! Begränsat antal platser till studiebesöket på fredagen. Personer som anmäler sig till Stålbyggnadsdagen (torsdagen) kommer ha förtur på platserna. 

Slussen

Här kommer få intressant information om de pågående projekten vid om byggnaden av Slussen i Stockholm. Inte minst den nya huvudbron som är under full projektering, men även andra intressanta stålbyggnadsprojekt i Slussenprojektet.

 

Söderströmsbroarna

Tunnelbanan mellan Slussen och Gamla Stan går på fyra stålbroar som nu måste bytas ut då de har uppnått sin tekniska livslängd. De ska under fyra etapper bytas ut mot nya rostfria stålbroar. Den första etappen sker nu under juli 2017, och etapp två direkt efter Stålbyggnadsdagen i november 2017. Vi kommer under studiebesöket göra ett intressant studiebesök i detta projekt.

 

 

 

 

11 Apr, 2017