Läs mer om HFMI-metoden

HFMI-metoden bedöms ha goda förutsättningar att förbättra stålbroars konkurrenskraft i framtiden eftersom utmattningsegenskaperna förbättras avsevärt genom en förhållandevis enkel behandling av kritiska svetsfogar.

HFMI  (High  Frequency  Mechanical  Impact) möjliggör en markant höjning av utmattningsegenskaperna i svetsförband. Av speciell  betydelse  är  att  utmattningshållfastheten  i  svetsförband kommer att öka med stigande hållfasthet  på  ingående  stål  i  konstruktionen  när  den   utsätts   för   konstantamplitudsbelastning.

HFMI ger därmed ytterligare möjlighet att:
– Höja   en   befintlig   konstruktions   prestanda
– Utveckla nya typer av höghållfasta konstruktioner

Läs artikeln här!

Mer om detta från Daniel Stemne, SSAB, på Stålbyggnadsdagen!

tabell_hfmi

18 Okt, 2016