En tankenöt att lösa till Stålbyggnadsdagen!

I ämnet plasticitetsteori har professor Mikael Möller konstruerat en tankenöt som presenterades i det senaste numret av tidningen Stålbyggnad. Lyckas du lösa problemet och ge oss svaret senast på Stålbyggnadsdagen utlovas ett fint pris!

Plasticitetsteorins statiska teorem – även benämnt nedre gränslastteoremet – förutsäger att varje ansatt spänningsfördelning som uppfyller jämviktsvillkor och flytvillkor leder till en uppskattning av bärförmågan underifrån det vill säga ger en lösning på säker sida. Den lösning som ger högst bärförmåga är den mest riktiga.

Problemet går ut på att hitta vad som är tokigt i den ansatta lösningen (3). Ser du vad som är fel och kan ge oss svaret senast på Stålbyggnadsdagen i Kistamässan finns ett fint pris att hämta hem!

Anmäl dig Stålbyggnadsdagen!

not

Ladda ner tankenöten här!

11 Okt, 2016