Alla föredragshållare 2017

Läs här om vilka personer ni möter och vad de kommer tala om under Stålbyggnadsdagen 2017.

 

Elise Grosse är arkitekt & hållbarhetsexpert på White Arkitekter och kommer att vara moderator på Stålbyggnadsdagen.

Roger Mogert är Stadsbyggnads och kulturborgarråd i Stockholms stad och hälsar välkommen till Stockholm. Byggtakten är just nu rekordhög och vi får höra mer om pågående och kommande bygg- och anläggningsprojekt som kan fylla orderböckerna framöver.

Frida Rosenberg är forskare på KTH. Arkitektur och har i en avhandling studerat stålets återintroduktion i svensk arkitektur under 1960-talet. Varför det behövdes ett Stålbyggnadsinstitut och vilka aktörer som var drivande vid tillkomsten kommer att presenteras i föredraget. Men även vilka frågor som var aktuella för användning av stål i byggandet vid den tiden.

Tennce Carlsson från Lecor kommer att ta en blick framåt! Många frågor som var aktuella 1967 är fortfarande viktiga och intressanta. Men vilka är de kommande frågorna för stålbyggnads-branschen och hur kommer stålbyggandet att utvecklas och förnyas framöver?

Johan Stribeck från Tikab och VDC-ansvarig på Slussenprojektet. Johan tar med dig på en resa i Slussen från år 1780 till hur det kommer se ut 2025. Under resans gång får du höra om hur pro-jektet på olika sätt dragit nytta av VR-tekniken under projektering och produktion.

Anna Sander leder regeringens kommitté för modernare byggregler och ger en genomgång av uppdraget och de utmaningar som kommitte’n identifierat hittills.

Jörgen Thor och Joakim Sandström från Brandskyddslaget ger en odyssé genom brandskydd av stålkonstruktioner från tiden då SBI grundades och in i framtiden. Jörgen guidar oss hur brand och stål gått sida vid sida genom åren med nya beräkningsmetoder och ändrade krav och Joakim ger en bild av hur framtiden kan se ut med nya tankar kring krav och dimensioneringsprinciper.

Tore Lundmark från Ramböll är huvudkonstruktör och Markus Glaas från Skanska är biträdande projektchef för Slussenbron som har väckt stort intresse under planeringen av Slussen. Men hur ska den intressanta stålbron konstrueras, tillverkas och monteras? De ger en spännande föreläsning om hur arbetet till en färdig bro 2020 kommer att gå till.

Lasse Kilvær är ansvarig för miljö och arkitektur vid Norsk Stålforbund. Lasse kommer att berätta om ett pilotprojekt om återanvändning av stål och relaterade byggmaterial. Lasse sammanfattar detta projekt och ger olika exempel på återanvändning av stål.

Björn Berlin är teknisk chef på Gyproc och kommer att berätta om hur de nya riktvärdena för trafikbuller innebär för bostadsbyggandet och lättbyggnadsväggens uppbyggnad i fasaden. Vilka möjligheter har stålregelväggen att lösa alla utmaningar?

Mattias Unosson är VD för Exmet som utvecklar additiva tillverkningsprocesser för amorfa metalllegeringar. Mattias ger en introduktion till möjligheterna med additiv tillverkning (3D-printing) med metallegeringar för stålbyggnadskonstruktion.

Tobias Larsson från Outokumpu kommer att berätta om fördelarna av rostfritt stål i byggkonstruktioner. Han kommer även dela med sig av resultaten av ett inspektionsprogram som nyligen genomförts på rostfria broar i Europa

Oscar ”Mac” McNeil Bechtel International, var Managing Director vid den nya övertäckningen av Tjernobyls kärnkraftverk 2016. Han kommer att berätta om tillkomsten av den 275 meter breda och 108 meter höga konstruktionen i rostfritt stål, som nu skyddar världen från läckande radioaktivitet. Det flyttbara stålskalet har kallats ett av ingenjörskonstens mest ambitiösa projekt.

Massimiliano Fuksas från Italienska arkitektbyrån Studio Fuksas delar med sig av sina gränslösa projekt. Hans former och strukturer utmanar våra föreställningar om vad som är möjligt. Hos Fuksas står de klassiska materialen i fokus och stålet återkommer ofta som bärare av fantasifulla gestaltningar.

Vad innebär uttrycket ”Hållbart byggande”? Vilka frågor är viktiga under ett hållbart byggande? Hur innebär materialvalet under ett hållbart byggande? Det är några av frågorna i paneldiskussionen mellan Cecilia Williams, SGBC, Thomas Hörnfeldt, SSAB, Johnny Kellner, fristående konsult, Björn Åstedt, SBI och dagens moderator Elise Grosse.

Föredragshållare – Parallella seminarier

Rostskydd

Parallellt seminarium om rostskydd på förmiddagen. Bengt Stewall, Midroc Alucrom, kommer under en halvtimme att ge en fördjupning av korrisionsskydd genom målning av stålkonstruktioner. Ulf Larsson, JIWE, kommer under en halvtimme att ge en fördjupning av korrisionsskydd genom varmförzinkning.

Robusta konstruktioner

Parallellt seminarium om robusta konstruktioner på eftermiddagen. Jan Stenmark, Prafabsystem, ger en fördjupad föreläsning inom rimlighetsanalyser av konstruktioner under en halvtimme. Sven Thelandersson, professor em på LTH, ger en fördjupning inom fortskridande ras under en halvtimme.

Cortenstål i arkitekturen

Parallellt seminarium om möjligheterna med cortenstål. Sami Rintala från norska arkitektbyrån Rintala Eggertsson delar med sig av sina erfarenheter och uppmärksammade projekt i cortenstål. Anders Wallin från SSAB bjuder på fördjupande kunskaper och svarar på alla tekniska frågor rörande cortenstål.

Svetskommisionen – Nyheter inom svetsning

Under seminariet på förmiddagen kommer ni möta Mathias LundinHosse Larizadeh, Svetskommissionen, och Ulla Zetterberg Anehorn, Dekra Industrial, som under 60 minuter kommer hålla föredrag om följande ämnen:

  • Utbildning eller prövning av svetsare, skillnad mellan diplom och intyg
  • Nyheter om svetsning som väntas i ny utgåva av EN 1090-2
  • Svetsfogens geometri har stor betydelse vid gasmetallbågsvetsning – fördelar i SS-EN 1090-2
  • Paneldiskussion och frågestund
Plåt & Ventföretagen – Hur kan vi samarbeta för ett hållbart byggande?

Ett fördjupande panelsamtal mellan representanter från byggmaterialen Stål – Trä – Betong om hur vi från de olika byggnadsmaterialen kan samarbeta för att uppnå ett hållbart byggande inom alla typer av byggnader. Här får ni träffa Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong, Björn Uppfeldt, vd MVR, Mikael Eliasson, direktör Svenskt Trä, och Johan Lindström, vd Plåt & Ventföretagen. Moderator för panelsamtalet är Anneli Kouthoofd, vd Byggmaterialindustrierna.

5 okt, 2017