Parallella seminarium

Före och efter lunch har vi ha parallella kurser i tre olika rum i anslutning till mötestorget och huvudhallen för Stålbyggnadsdagen.

Före och efter lunch har vi ha parallella kurser i tre olika rum i anslutning till mötestorget och huvudhallen för Stålbyggnadsdagen. Där kan man få en fördjupning i olika områden. Kunskap om Rostskydd, Robusta konstruktioner och Cortenstål i arkitekturen fördjupas under en timme. När du anmäler dig till Stålbyggnadsdagen via www.stalbyggnadsdagen.se/anmälan anger du om du vill delta i de separata kursseminarierna. SBI har även bjudit in sina systerorganisationer att använda en timme till att sprida kunskap, information och inspiration. Det kostar inget extra att delta i dessa olika parallella seminarier utan det ingår i deltagaravgiften för Stålbyggnadsdagen.

 

”NYHETER INOM SVETSNING” – Svetskommisionen

Seminariet behandlar tre ämnen och avslutas med en paneldiskussion och frågestund.

  • Utbildning eller prövning av svetsare, skillnad mellan diplom och intyg
  • Nyheter om svetsning som väntas i ny utgåva av EN 1090-2
  • Svetsfogens geometri har stor betydelse vid gasmetallbågsvetsning – fördelar i SS-EN 1090-2
  • Paneldiskussion och frågestund

 

”HUR KAN VI SAMARBETA FÖR ETT HÅLLBART BYGGANDE?” – Plåt & Ventföretagen

Ett fördjupande panelsamtal mellan representanter från byggmaterialen Stål – Trä – Betong om hur vi från de olika byggnadsmaterialen kan samarbeta för att uppnå ett hållbart byggande inom alla typer av byggnader.

Panel: Malin Löfsjögård, vd Svensk Betong, Björn Uppfeldt, vd MVR, Mikael Eliasson, direktör Svenskt Trä, och Johan Lindström, vd Plåt & Ventföretagen.

Moderator: Anneli Kouthoofd, vd Byggmaterialindustrierna

25 Sep, 2017