Mötestorget

En viktig del av Stålbyggnadsdagen är Mötestorget där medlemsföretagen kan presenterar sin verksamhet och sina produkter. I år kommer det också att vara en Stålbyggnadsmässa på slutet av dagen för de som vill göra ett kortare besök på Mötestorget.

Under de väl tilltagna pauserna i programmet får du här tillfälle att träffa representanter för dessa företag och skaffa dig information om nya produkter och tjänster inom stålbyggnadsområdet. Vi kommer även ha ”Inspirationsbord” bland utställarna där besökarna kan titta på och prova ett antal produkter som har en intressant koppling till dagens föredrag. Ute på Mötestorget kan du skaffa gamla och nya kontakter i stålbyggnadsbranschen och diskutera gemensamma problem och aktuella branschfrågor. Där kan du hitta nya uppslag till dina kommande projekt och utveckla dina kunskaper i olika stålbyggnadsområden. Under den sista delen av Stålbyggnadsdagen kommer Mötestorget att vara öppen för speciella målgrupper som vi går ut till i en separat marknadsföring. Framför allt riktar det sig mot Arkitekter, Beställare, Entreprenörer och Studenter. Mötestorget blir då en Stålbyggnadsmässa dit man kan komma under en kortare tid och besöka utställarna och få information om stål och stålmaterial i byggande och arkitektur.

Utställare

Utställarplatserna finns som vanligt ute på Mötestorget där man mitt i lokalen kommer att kunna hämta sitt kaffe med dopp och lunchbuffén för att inta det vid ståborden ute bland utställarna. Under resten av pauserna går man sedan runt bland utställarna och de ståbord som står ute bland utställarna.

Guldpartners

Utställare